Bag om Borigo
Om os
Vi er en selvejet virksomhed, som arbejder fra Aarhus og København. Ole arbejder med vores kontakt udadtil sammen med Søren. Asger, Bo og Søren designer og udvikler Borigo. Vi yder alle support og er en del af produktudviklingen.
Ole Torp Petersen
Cand.polyt. fra DTU
Produktudvikling og kontakt
Asger Norskov Bak
Cand.it. fra ITU
Design og softwareudvikling
Bo Kirkeby
Autodidakt (DTU og KU)
Softwareudvikling og systemadministration
Søren Torp Petersen
Cand.it. fra ITU
Softwareudvikling og koordinering
En app, vi selv vil bruge
For os er det vigtigt at udvikle et produkt, vi selv vil bruge. Det betyder for os:
Ingen reklamer, analyser af personlig adfærd og præferencer eller videregivelse af personlige oplysninger til andre — eller videregivelse af rettighederne til jeres billeder/tekst
Respekt for folks opmærksomhed
Klarhed om, hvad man får og skal betale — og ingen binding
Ansvarlig og sikker behandling af data
Fokus på brugervenlighed i pæne rammer
Grundlæggende skal platformen spare papir og besvær i boligforeningen, men ud over at styrke kommunikationen skal Borigo med tiden også være med til at bidrage positivt til naboskabet, deleøkonomien og give helt nye muligheder.
Vores mål
Vi har tre mål med at digitalisere boligforeningen:
Forbedre kommunikationen
Understøtte naboskabet
Bidrage til deleøkonomien
Når vi digitaliserer boligforeningen giver det nogle muligheder ud over lettere kommunikation. Vi ser et stort potentiale i at støtte naboskabet og deleøkonomien. Begge dele er tanker kendt fra gammel tid. De kan dog få et helt nyt liv med de muligheder, ny teknologi giver.
Understøtte naboskabet
Naboskabet er lidt forsvundet nu omstunder. Vi er ikke længere afhængige af hinanden, som man var det i landbrugssamfundet, men mange af fordelene ved et godt naboskab består. Bare det at kunne komme i kontakt og kende til hinanden kan øge tilliden og trygheden. Et godt naboskab er ganske enkelt godt for livskvaliteten.
Bidrage til deleøkonomien
Deleøkonomi handler om at udnytte ressourcer og værdier bedre ved at deles om dem. Det sker allerede i mange boligforeninger i dag, fx med fælleslokalet. Vi vil være med til at gøre det hele lidt nemmere.
Hvad betyder Borigo?
Borigo er en sammentrækning af de to ord ‘bo’ og ‘origo’. ‘At bo’ er at leve et sted, mens ‘origo’ er midtpunktet, som alle andre punkter refererer til. Borigo tager udgangspunkt i dér, hvor du og dine naboer bor.
Hvordan udtales det?
Fordi Borigo har rod i ordet ‘origo’, udtales det ligesom ‘origo’ med tryk på første stavelse, bare med et ‘b’ foran, [‘bor·i·go].