God skik på Borigo
For at skabe et behageligt miljø med en god og positiv ånd online, har vi fundet frem til disse værdier.
Når jeg som beboer deltager på Borigo, er jeg:
Klar, tydelig og konstruktiv
Formuler dig klart og forståeligt. Vær påpasselig med sarkasme og jokes — det er svært at aflæse på skrift — og hvis du bruger det, så angiv det tydeligt med emojis. Ved uoverensstemmelser så vær konstruktiv og fokusér på emnet eller handlingen, ikke personen. Vær konkret med, hvad du specifikt er uenig i. Brug aldrig øgenavne eller nedladende bemærkninger fx i en sarkastisk kommentar.
Venlig, tålmodig og hjælpsom
Vis velvilje og tro som udgangspunkt det bedste om andre. Vis din påskønnelse, med et like eller positiv kommentar. Tag pænt imod konstruktiv kritik.
Respektfuld og empatisk
Prøv at sætte dig i andres sted og se det fra deres side. Respektér at der er forskellige synspunkter. Skriv, når du har fået svar eller den hjælp, du søgte, så andre ikke hjælper forgæves. Vær opmærksom på, at de beboervalgte repræsentanter og andre frivillige er frivillige og har et liv ved siden af (“NU MÅ BESTYRELSEN ALTSÅ … DET ER FOR DÅRLIGT!” er ikke så rart og motiverende for at fortsætte sin frivillige indsats). Det er okay at nævne noget, du ikke er tilfreds med, men prøv at tage udgangspunkt i, at det er et fælles problem, som beboerrepræsentanterne måske kan/ikke kan løse alene.
Troværdig
Hvis du har angivet navn og profilbillede, så brug din sande identitet. Det skaber en bedre dialog, når man har navn og ansigt på dem, man skriver med.
Fællesskabsorienteret
Fokuser på, hvad der er bedst for alle beboere — afstå fx fra at lave opslag med selvpromovering, kampagner, reklamer eller lignende for noget, du har interesser i. Hvis du en enkelt gang fx reklamerer for noget til fordel for beboerne, så angiv klart din relation til/interesser i det.
Realistisk
Forsøg at komme med lige så meget positivt som negativt indhold. Vær opmærksom på begrænsningerne i et skriftligt medie som Borigo, som egner sig bedst til information og oplysning, ikke til lange diskussioner og kontroversielle emner (overvej i stedet at holde et møde).
Hvis du i en situation ikke kan leve op til ovenstående, så undlad at deltage fx ved ikke at tilføje en kommentar.
Hvis du oplever noget, som ikke lever op til ovenstående, så kontakt dine beboerrepræsentanter (typisk bestyrelsen). Hvis indholdet ikke bliver tilpasset, så det overholder god skik, kan det blive slettet, og en brugerkonto kan efter skriftlige påtaler blive lukket midlertidigt eller fuldstændig.
TIP Hvis du får for mange notifikationer, kan du justere dem under Notifikationsindstillinger.
Inspiration er blandt hentet fra StackExchange.
Skrevet af Ole Torp Petersen d. 16. maj 2019.
Tagget med "Kommunikation".
Del denne side: