Bag om Borigo
Om os
Nyt: Per 1. maj 2022 ejes og drives Borigo af Heynabo! ApS (se heynabo.com ).
En app, vi selv vil bruge
For os har det været vigtigt at udvikle et produkt, vi selv ville bruge. For os betyder det en vision om:
Ingen reklamer, analyser af personlig adfærd og præferencer eller videregivelse af personlige oplysninger til andre — eller videregivelse af rettighederne til jeres billeder/tekst
Respekt for folks opmærksomhed
Klarhed om, hvad man får og skal betale — og ingen binding
Ansvarlig og sikker behandling af data
Fokus på brugervenlighed i pæne rammer
Grundlæggende skal platformen spare papir og besvær i boligforeningen, men ud over at styrke kommunikationen skal Borigo med tiden også være med til at bidrage positivt til naboskabet, deleøkonomien og give helt nye muligheder.
Historie
Ideen til Borigo stammer fra Mads Dreisig-Johansen, som i 2009 var modløs over den interne information på sit kollegium, specielt den der foregik med papir-opslag. Han slår sig sammen med studiekammeraten Asger Norskov Bak, og sammen studerer de problemerne for beboere og tidligere mislykkede intranet-forsøg. De laver nogle forløbere til Borigo, som de introducerer på Tietgenkollegiet i 2010. I 2011 introducerer og analyserer de en ny version af platformen i 8tallet som en del af deres speciale på ITU. Platformen bliver meget populær blandt beboerne, som døber den “8book”, og Asger og Mads beslutter at realisere projektet for andre boligforeninger i en startup.
Vores mål
Vi har tre mål med at digitalisere boligforeningen:
Forbedre kommunikationen
Understøtte naboskabet
Bidrage til deleøkonomien
Når vi digitaliserer boligforeningen giver det nogle muligheder. Vi ser et stort potentiale i effektiv kommunikaition og at støtte naboskabet og deleøkonomien. Naboskab og deleøkonomi er tanker kendt fra gammel tid. De kan dog få et helt nyt liv med de muligheder, ny teknologi giver.
Forbedre kommunikationen
Digital kommunikation sparer papir og besvær, og gør det nemt at være i kontakt. Det giver mulighed for, at man nemt kan udsende information og kommunikere om dét, der betyder noget. God information er god service. Det er også nemmere at organisere sig og sætte nye initiativer i søen, når man hurtigt kan være i kontakt og få feedback.
Understøtte naboskabet
Naboskabet er lidt forsvundet nu omstunder. Vi er ikke længere afhængige af hinanden, som man var det i landbrugssamfundet, men mange af fordelene ved et godt naboskab består. Bare det at kunne komme i kontakt og kende til hinanden kan øge tilliden og trygheden. Et godt naboskab er ganske enkelt godt for livskvaliteten.
Bidrage til deleøkonomien
Deleøkonomi handler om at udnytte ressourcer og værdier bedre ved at deles om dem. Det sker allerede i mange boligforeninger i dag, fx med fælleslokalet. Vi vil være med til at gøre det hele lidt nemmere.
Hvad betyder Borigo?
Borigo er en sammentrækning af de to ord ‘bo’ og ‘origo’. ‘At bo’ er at leve et sted, mens ‘origo’ er midtpunktet, som alle andre punkter refererer til. Borigo tager udgangspunkt i dér, hvor du og dine naboer bor.
Hvordan udtales det?
Fordi Borigo har rod i ordet ‘origo’, udtales det ligesom ‘origo’ med tryk på første stavelse, bare med et ‘b’ foran, [‘bor·i·go].