Privatlivspolitik
Denne politik gælder i de tilfælde, hvor Borigo er dataansvarlig, altså enten ved besøg på vores offentlige hjemmeside eller ved oprettelse af en foreningskonto i Borigo.
Er du almindelig bruger af Borigo i din forening, er Borigo kun databehandler, mens din forening er dataansvarlig (og vores Vilkår for brug af Borigo gælder).
1.
Vores firma- og kontaktoplysninger
Borigo
℅ Heynabo! ApS
Zeus Boulevard 16
2650 Hvidovre
DANMARK

CVR-nr. DK-40774254
E-mail: info@borigo.com
Hjemmeside: heynabo.com
2.
Dine personoplysninger
Vi skelner mellem:
 1. Besøgende på vores offentlige hjemmeside
 2. Kunder som har fået en foreningskonto i Borigo
2.1 Oplysninger om besøgende
Hvis du har lyst, kan du skrive dig op til at modtage information om Borigo. I den forbindelse indsamler vi følgende personoplysninger og samtykke til at bruge dem fra dig:
 1. Navn
 2. E-mailadresse
 3. Forening
Du kan tage samtykket tilbage til enhver tid enten ved at kontakte os eller følge instruksen i de mail, vi sender til dig.
Vi opbevarer dine oplysninger i op til 2 måned efter, du har frabedt dig flere henvendelser fra os.
Vi bruger cookies med det formål at forstå, hvordan vores offentlige hjemmeside fungerer med henblik på at optimere den, så besøgende får de informationer, de har brug for, og at de rigtige personer får lyst til at oprette en foreningskonto i Borigo. Vi bruger Plausible, som har fokus på at respektere dit privatliv.
2.2 Oplysninger om kunder
For at kunne oprette din forening på Borigo, indgå en aftale mellem os og fakturere jer, hvis I fx tegner abonnement, indsamler vi følgende nødvendige oplysninger fra dig som foreningens repræsentant eventuelt suppleret med oplysninger fra CVR:
 • Foreningens navn
 • Foreningens CVR-nummer
 • Foreningens adresse
 • Foreningens e-mailadresse
 • Foreningens yderligere faktureringsoplysninger (fx EAN-nummer)
 • Foreningens repræsentant(er):
  • Navn
  • E-mailadresse
  • Relation til forening (fx formand for bestyrelsen eller administrator)
  • Hvis beboer: Adresse
  • Hvis beboer: Tilhørsforhold (ejer/lejer)
Oplysningerne bliver gemt i Borigo og den eventuelle fakturering sker via regnskabssystemet Billy, som opbevarer de nødvendige faktureringsoplysninger, herunder jeres repræsentants personoplysninger (som udgangspunkt kun navn og e-mailadresse). Vi og Billy bruger underleverandører i tredjelande uden for EU (i USA), men kun med foranstaltninger, som sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysningerne, i overensstemmelse med Privacy Shield-ordningen (eller ved brug af EU-Kommissionens Standardkontrakter).
Vi opbevarer repræsentantens personoplysninger, så længe I har en foreningskonto i Borigo og op til 4 måneder derudover. Hvis vi har faktureret jer, opbevarer vi oplysningerne i minimum 5 år for at leve op til regnskabslovgivningen.
3.
Dine rettigheder
Du har følgende rettigheder:
 1. Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger
 2. Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 3. Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 4. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke
 5. Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet)
 6. Du kan altid klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på (www.datatilsynet.dk)
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os.
4.
Afrunding
Hvis du har spørgsmål til vores privatlivspolitik, er du velkommen til at kontakte os.
Sidst opdateret:
 • København, 18. november 2019 (hjemmeside-analyseværktøj udskiftet med et, der har fokus på privatliv)
 • København, 24. maj 2018