Vilkår for brug af Borigo
Disse vilkår danner grundlag for aftalen mellem din (bolig)forening og os, når foreningen er oprettet i Borigo.
Vi ændrer vores vilkår per 25. maj 2018
Ændringerne skyldes den nye persondataforordning (GDPR). Det er varslet 1 måned på forhånd via mail til vores kontaktpersoner i Borigo. Hvis du opretter din forening på Borigo i perioden inden de nye vilkår træder i kraft anbefaler vi, at du læser de nye betingelser, da de vil træde i kraft 25. maj 2018.
1.
Baggrundsoplysninger
Borigo er en moderne webbaseret kommunikationsplatform specifikt rettet mod brug som intranet i forskellige boligfællesskaber som boligforeninger, kollegier o.lign. Man tilgår den ved at logge ind fra borigo.com eller app'en Borigo.
Borigo udvikles og udbydes af:
Borigo ApS
Venøgade 11, 1. tv
2100 København Ø
DANMARK

CVR-nr. 3235 4750
Mail: info@borigo.com
2.
Hvad I får
Din forening får adgang til at bruge Borigo.
Vi udbyder platformen, som den er, men vil med tiden ændre og udvikle den videre.
2.1 Funktionaliteter efter behov
Borigo udbydes med forskellige funktionaliteter. Alt afhængig af jeres behov, kan I vælge blandt disse funktionaliteter, typisk på abonnement-basis. Priser fremgår på Borigos hjemmeside, inde i Borigo eller af eventuelle tilbud, vi laver til jer.
Abonnementer forlænges automatisk, indtil de opsiges af jer skriftligt eller i Borigo.
I skal som udgangspunkt betale os inden for 14 dage eller inden for den tid, vi har aftalt. Ellers har vi lov til at spærre jeres adgang til den bestilte funktionalitet, indtil der er betalt.
Et køb er et køb. I kan ikke få refunderet bestillinger, I allerede har betalt for.
Hvis vi nogensinde skulle ønske at nedlægge en tilkøbsfunktionalitet (som fx Driftcenter), kan vi kun gøre det med 3 måneders skriftlig varsel.
3.
Ikrafttrædelse, binding og opsigelse
Disse vilkår er gældende, når foreningen er oprettet i Borigo. I skal acceptere dem skriftligt eller ved afkrydsning under oprettelsesprocessen.
Der er ingen binding for jer.
Vi kan opsige jeres brug af Borigo med 3 måneders skriftlig varsel.
4.
Rettigheder: Vores er vores, jeres er jeres
Vi ejer alle rettigheder til selve Borigo-platformen. I får en såkaldt ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og tidsbegrænset brugsret til Borigo.
I ejer alle rettigheder til indholdet under jeres foreningskonto i Borigo. Det betyder, at alt, hvad I skriver og uploader i Borigo, er jeres.
5.
Ordentlig og sikker behandling af jeres indhold
Al indhold, som tilføjes jeres foreningskonto i Borigo, behandles sikkert, ordentligt og fortroligt.
5.1 Vi skal sikre Borigo
Vi er forpligtet til at sikre Borigo og de personlige oplysninger, som bliver gemt under jeres foreningskonto. Vi vil løbende efterleve den etablerede 'best practice' i forbindelse med drift af webapplikationer herunder at køre med tidssvarende serversoftware, brug af krypterede forbindelser (SSL), backup, logning mv.
Vi er kun ansvarlige for sikkerhedsbrud, som vi med rimelighed kunne have sikret os imod eller på anden måde have forebygget ifølge ovenstående.
5.2 I er ansvarlige for jeres indhold
Jeres indhold er jeres. I er ansvarlige for al indhold under jeres foreningskonto.
Ifølge Persondataloven er I dataansvarlige, mens vi er databehandlere. Vi handler alene efter instruks fra jer.
Specielt i forhold til anstødeligt eller på anden måde krænkende indhold i form af tekst, billeder, musik mv. (herunder indhold, der krænker andres immaterielle rettigheder eller på anden måde er ulovligt) gælder følgende:
 • Vi er ikke forpligtet til at overvåge jeres foreningskonto for noget sådan indhold
 • Bliver der gemt noget sådan indhold under jeres foreningskonto, og bliver vi gjort opmærksom herpå, er vi forpligtet til at gøre jer opmærksom på det
 • Vi er forpligtet til at slette denne slags indhold efter forudgående instruks fra jer, men vi kan også gøre det, hvis vi mener, der er tilstrækkelig grund til det (blandt andet ved en klar overtrædelse som fx nøgenbilleder)
I er forpligtet til at holde os skadesløse i enhver henseende for eventuelle krav, der måtte blive rettet mod os og/eller jer i forbindelse med al indholdet på jeres foreningskonto.
5.3 Vi må lave og offentliggøre anonyme analyser
Vi må undersøge den generelle brug af Borigo og udarbejde anonyme analyser, som ikke involverer jeres indhold (kun brugsmønstre), og som ikke kan spores tilbage til bestemte brugere eller foreningskontoer. For eksempel hvor stor en procentdel af brugere, der har oprettet en kommentar. Og vi må frit offentliggøre disse analyser.
5.4 I kan få jeres indhold ved ophør
Ved opsigelse eller andet ophør af denne aftale, kan I bestille en gratis elektronisk kopi af al jeres indhold (se afsnittet Forløb ved ophør af aftale/foreningskonto).
Denne kopi vil ligge klar inden for en måned, og vi giver jer adgang til den via en beskyttet webadresse, som vi oplyser jer nærmere om. Kopien vil være tilgængelig 3 måneder fra ophørsdatoen, hvorefter den vil blive slettet.
6.
Vores ansvars begrænsning
Vi vil gøre vores bedste for at holde Borigo kørende til alle tider. Vi tager dog forbehold for programmeringsfejl og servernedbrud. Det kan i øvrigt ske, at Borigo i mindre perioder kan være utilgængelig i forbindelse med opdateringer.
Som nævnt kan vi ændre og udvikle platformen. Vi udbyder platformen, som den er og i øvrigt uden garanti.
Vi kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der er sket i forbindelse med brugen af Borigo. Og vi kan ej heller holdes ansvarlig for tab som følge af hacker-angreb, vira, stormskader eller anden form for force majeure.
Vores eventuelle erstatningsansvar kan aldrig overstige det samlede beløb, I har betalt til os inden for 12 måneder forud for den hændelse, der måtte danne udgangspunkt for et krav.
7.
Ændringer i vilkårene
Vi må uden videre opdatere disse vilkår med ændring af navn på produktet (Borigo), webadresser, grammatik samt vores fysiske og elektroniske kontaktoplysninger, hvis vi blot orienterer jer om ændringerne.
Vi må frit overdrage denne aftale til en anden juridisk enhed (fx ved overdragelse til ApS, A/S eller ved salg), hvis vi blot har orienteret jer om dette mindst 14 dage forinden.
Vi kan ændre disse vilkår med 1 måneds skriftlig varsel. Vi skal have jeres accept inden den angivede ikrafttrædelsesdato. Ellers har vi lov til at spærre adgangen til jeres foreningskonto, indtil I enten har accepteret de nye vilkår eller opsagt jeres foreningskonto.
De aktuelle vilkår vil altid være tilgængelige på Borigos hjemmeside (borigo.com/vilkaar).
8.
Brud på vilkårene
Da der ingen binding er, kan I opsige aftalen til enhver tid.
Vi kan spærre jeres adgang til Borigo øjeblikkeligt og med 7 dages skriftlig varsel opsige jeres foreningskonto, hvis I med eller i Borigo:
 1. har lavet noget ulovligt (eller vi har mistanke om det)
 2. ikke har opgivet juridisk gyldige oplysninger, eller
 3. i øvrigt har handlet i strid med disse vilkår og ikke rettet op efter 5 hverdage fra, at vi skriftligt har orienteret jer om det
9.
Forløb ved ophør af aftale/foreningskonto
Denne aftale kan opsiges af os eller af jer. Opsigelsen skal være skriftlig og angive en ophørsdato på hvilken, man ønsker ophøret gældende fra.
Når vi har modtaget jeres opsigelse, eller vi har sendt jer vores opsigelse, vil der ske følgende:
 1. I får mulighed for at få udleveret al jeres indhold (se afsnittet I kan få jeres indhold ved ophør)
 2. Jeres adgang til Borigo bliver lukket på ophørsdatoen
 3. Vi gemmer jeres indhold i 3 måneder fra ophørsdatoen, hvorefter det vil blive slettet
10.
Lovvalg og værneting
Hvis vi nogensinde skulle komme i den ulykkelige situation, at vi i fællesskab ikke har kunne afklare en uenighed efter gentagende forsøg og forhandling, skal en sådan eller enhver anden tvist relateret til os eller Borigo afgøres efter dansk ret i Københavns Byret.
11.
Jeres kontaktoplysninger
Vi skal til enhver tid have en gyldig e-mailadresse, som vi kan bruge til at komme i kontakt med jer. I skal sørge for at holde den opdateret i Borigo.
Vi vil bruge denne adresse til at orientere jer om diverse forhold, fx ændringer i Borigo eller i disse vilkår, driftsforstyrrelser eller sikkerhedsbrud, give adgang til jeres foreningskonto mv.
11.1 Øvrige oplysninger
Vi skal også have de juridisk gyldige oplysninger på foreningen, herunder navn, adresse og CVR-nr., når vi beder om dem, typisk i forbindelse med bestilling af og betaling for funktionaliteter.
12.
Definitioner
I tvivl om, hvad vi mener? Så uddyber vi her:
 • "Borigo", "platformen" – Borigo, som platformen foreligger, når man logger ind via borigo.com eller app'en Borigo
 • "os", "vi", "vores" – selskabet Borigo som specificeret under Baggrundsoplysninger
 • "din forening", "jeres forening", "foreningen", "I", "jer", "jeres" – foreningen eller virksomheden, som den juridiske enhed, der er oprettet i Borigo
 • "indhold" – al data, som I har oprettet under jeres foreningskonto, herunder brugere, profiler, opslag, kommentarer, billeder, filer, grupper, håndbøger mv.
 • "foreningskonto" – en konto tilhørende en forening i Borigo med underliggende indhold mv.
 • "skriftlig", "skriftligt" – det vil sige på skrift (modsat fx mundtligt), men det er lige meget, om det er per post eller e-mail (vi foretrækker e-mail)
13.
Afrunding
Det er aftalen. Tak, fordi I bruger Borigo – vi håber, I bliver glade for det.
Sidst opdateret:
 • København, 25. januar 2018 (overgang til borigo.com og ApS + "eller app'en Borigo")
 • København, 2. marts 2017 (adresseskift)
 • København, 2. december 2015 (navneskift)
 • København, 16. oktober 2015
Blog
Om os
Kontakt
Vilkår
facebooktwitter